Chirurgia a sonografia

CHIR-SON s.r.o.

Bernolákova 24
95301 Zlaté Moravce
037/6424786
pavel.dvonc@gmail.com

ORDINAČNÉ HODINY

                Pondelok: 7:00 - 15:00

                Utorok:     7:00 - 15:00

                Streda:      7:00 - 15:00

                Štvrtok:     7:00 - 15:00

                Piatok:       7:00 - 14:00

               ----------------------------------

               Streda - operačný deň na

               Chirurgickom oddelení

               Obed:  12:30 - 13:00

               Plánované ambulantné 

               operačné výkony

                13:00 - 14:00 okrem stredy

               Administratívne práce:

               14:00 - 15:00

Cenník výkonoV

Cenník poskytovaných služieb nehradených zdravotnými poisťovňami.

1. Sonografické  vyšetrenie mimo poradia.....................................7,00 EUR

2. Ošetrenie mimo pracovnú dobu ..................................................7,00 EUR

3. Vystavenie predbežnej lekárskej správy pre Políciu a VS..........8,00 EUR

4. Vyhotovenie kópie lekárskej správy..............................................2,00 EUR

5. Vyhotovenie kópie histologického vyšetrenia..............................2,00 EUR

6 . Vypísania poistnej udalosti pre poisťovne...................................6,00 EUR

7.  Opakované vypísanie poukazu a receptu....................................2,00 EUR

8.  Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť............................7,00 EUR

9.  Potvrdenie prihlášky na VŠ...........................................................7,00 EUR

10. Fotokópia zdravotnej dokumentácie z archívu...........................7,00 EUR

      11. Poplatok za kozmetický výkon ...................................................10,00 EUR

12. Očkovanie na žiadosť pacienta....................................... ...........5,00 EUR

13. Vyhodnotenie trvalých následkov úrazu ....................................15,00 EUR

14. Guna MD injekcia ..........................................................................8,00 EUR

15. Barronova ligatúra – ŠZM............................................................15,00 EUR

16. Sono samoplátca..........................................................................15,00 EUR

17. Chirurgické vyšetrenie – samoplátca..........................................10,00 EUR

18. Príprava podania vnútrokĺbovej  injekcie + ŠZM..........................1,50 EUR

      19. Príprava operačného zákroku + ŠZM...........................................10,00 EUR

      20.Vypracovanie bodového ohodnotenia úrazu ....................................6,00 EUR

      21.Cast fixácia   HK   ŠZM.....................................................................20,00 EUR

      22. Cast fixácia    DK    ŠZM...................................................................40,00 EUR

      23. Rhenaterm  fixácia  prst   ŠZM............................................................3,50 Eur

                                                                                            Schválil: MUDr. Pavel DVONČ

     V Zlatých Moravciach 01.04.2015